1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881102, Αριθμός Φύλλου 1250, 2 Νοέμβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 02 Νοεμβρίου 1988
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες