1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881015, Αριθμός Φύλλου 1245, 15 Οχτώβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 15 Οκτωβρίου 1988
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες