1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881008, Αριθμός Φύλλου 1243, 8 Οχτώβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 08 Οκτωβρίου 1988
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες