1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 881005, Αριθμός Φύλλου 1242, 5 Οχτώβρη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 05 Οκτωβρίου 1988
  7. 8 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες