1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 880713, Αριθμός Φύλλου 1221, 13 Ιούλη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 13 Ιουλίου 1988
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες