1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 880709, Αριθμός Φύλλου 1220, 9 Ιούλη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 09 Ιουλίου 1988
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες