1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 880702, Αριθμός Φύλλου 1218, 2 Ιούλη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 02 Ιουλίου 1988
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες