1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 880625, Αριθμός Φύλλου 1216, 25 Ιούνη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 25 Ιουνίου 1988
  7. 16 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες