1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σοσιαλιστική αλλαγή
  4. 880622, 22 Ιούνη 1988
  5. Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Εργατικού Επαναστατικού Κόμματος
  6. 22 Ιουνίου 1988
  7. 12 σελίδες
  8. Πανελλαδικές εφημερίδες