1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 50B, Έτος Β', Αριθ. 50B, 6 Σεπτεμβρίου 1918, Δύο τεύχη με ίδιο εξώφυλλο και διαφορετικό περιεχόμενο
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 06 Σεπτεμβρίου 1918
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες