1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 59, Έτος Β', Αριθ. 59, 16 Νοεμβρίου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 16 Νοεμβρίου 1918
  7. 1 σελίδα
  8. Τοπικές εφημερίδες