1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 58, Έτος Β', Αριθ. 58, 3 Νοεμβρίου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 03 Νοεμβρίου 1918
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες