1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 47, Έτος Β', Αριθ. 47, 16 Αυγούστου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 16 Αυγούστου 1918
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες