1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 43, Έτος Β', Αριθ. 43, 20 Ιουλίου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 20 Ιουλίου 1918
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες