1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 42, Έτος Α', Αριθ. 42, 22 Ιουνίου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 22 Ιουνίου 1918
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες