1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 33, Έτος Α', Αριθ. 33, 25 Μαρτίου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 25 Μαρτίου 1918
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες