1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 28Β, Έτος Α', Αριθ. 28Β, 31 Ιανουαρίου 1918
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 24 Ιανουαρίου 1918
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες