1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 21, Έτος Α', Αριθ. 21, 24 Νοεμβρίου 1917
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 24 Νοεμβρίου 1917
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες