1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 19, Έτος Α', Αριθ. 19, 8 Νοεμβρίου 1917
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 08 Νοεμβρίου 1917
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες