1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 14, Έτος Α', Αριθ. 14, 5 Οκτωβρίου 1917
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 05 Οκτωβρίου 1917
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες