1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 13, Έτος Α', Αριθ. 13, 27 Σεπτεμβρίου 1917
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 27 Σεπτεμβρίου 1917
  7. 5 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες