1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Ο Κριτής
  4. 12, Έτος Α', Αριθ. 12, 20 Σεπτεμβρίου 1917
  5. Εφημερίς πολιτική & των ειδήσεων
  6. 20 Σεπτεμβρίου 1917
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες