1. Πρόσωπο
  2. Άνδρας
  3. Έλληνας
  4. Γεωπόνος
  5. Ελληνικά
  6. Όχι