1. Οργανισμός
 2. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδος
 3. 1957
 4. Χαλκίδα
 5. Χαλκίδα
 6. Εύβοια
 7. Μ. Κακαρά 2 & Αντωνίου - Χαλκίδα - Εύβοιας - Ελλάδα - 34 100 - email: vivlchal@sch.gr
 8. Επίσημη ιστοσελίδα
  • Το 1926 ιδρύεται στη Χαλκίδα, ο πρώτος πνευματικός πυρήνας: ο «Σύλλογος Φιλοβίβλων ο Αριστοτέλης», υπό την προεδρία του καθηγητή και αρχιμανδρίτη Κοντεστάνου.

   Σκοπός του Συλλόγου είναι η ίδρυση Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης και Ευβοϊκών Αρχείων στη Χαλκίδα.

   Το 1936 ο τότε Δήμαρχος Χαλκίδας, Σ. Σαραφιανός, ιδρύει την πρώτη Δημοτική Βιβλιοθήκη της πόλης.

   Το 1957, ιδρύθηκε η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 55924/803/1-1-1957 (ΦΕΚ 154/Β/ 1-6-1957). Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ/Α/141/10.6.2003).

   Η νομική της μορφή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από το οποίο εποπτεύεται και χρηματοδοτείται. Διοικείται από Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία το οποίο διορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

   Το 1972 χαρακτηρίζεται ως Κεντρική με την αριθμ. 16000/72/24-7-1972 Υπουργική απόφαση και εξυπηρετεί το Νομό Ευβοίας.

   Σήμερα λειτουργεί ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας, σε ιδιόκτητο κτίριο και υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   Διαθέτει επίσης, 2 κινητές μονάδες (βιβλιοαυτοκίνητα) που εξυπηρετούν:

   α) 220 δανειστικά κέντρα, στην ύπαιθρο Εύβοια και

   β) όλα τα γυμνάσια και λύκεια του νομού Ευβοίας

   Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης