1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 33, Έτος 30ον, Αριθ. 1019-33, 20 Φεβρουαρίου 1941
  5. Εβδομαδιαία πολιτικοκοινωνική εφημερίς εν Χαλκίδι
  6. 20 Φεβρουαρίου 1940
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες