1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 32, Έτος 30ον, Αριθ. 1018-32, 14 Φεβρουαρίου 1941
  5. Εβδομαδιαία πολιτικοκοινωνική εφημερίς εν Χαλκίδι
  6. 14 Φεβρουαρίου 1940
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες