1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 25, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 1011-25, 30 Νοεμβρίου 1940
  5. 30 Νοεμβρίου 1940
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες