1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 19, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 1005-19, 7 Σεπτεμβρίου 1940
  5. 07 Σεπτεμβρίου 1940
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες