1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 16, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 1002-16, 14 Αυγούστου 1940
  5. 14 Αυγούστου 1940
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες