1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 10, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 996-10, 20 Ιουνίου 1940
  5. 20 Ιουνίου 1940
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες