1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 8, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 994-8, 1 Ιουνίου 1940
  5. 01 Ιουνίου 1940
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες