1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 7, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 993-7, 26 Μαΐου 1940
  5. 26 Μαίου 1940
  6. 2 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες