1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Η Χαλκίς. Πρώην "Εωσφόρος"
  4. 5, Έτος 30ον, Περίοδος Ε', Αριθμός φύλλου 991-5, 11 Μαΐου 1940
  5. 11 Μαίου 1940
  6. 6 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες