1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 2, Έτος Β', Αριθ. 2, 25 Μαρτίου 1953
  5. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων. Όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 25 Μαρτίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες