1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 2, Έτος Δ', Αριθ. 2, 01 Σεπτεμβρίου 1955
  5. Πολιτική, οικονομική, πνευματική περιοδική έκδοσις. Δημοσιογραφικόν βήμα των Ευβοέων
  6. Τιμής ένεκεν
  7. 01 Σεπτεμβρίου 1955
  8. 2 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες