1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 1, Έτος Δ', Αριθ. 1, 10 Απριλίου 1955
  5. Πολιτική, οικονομική, πνευματική περιοδική έκδοσις. Δημοσιογραφικόν βήμα των Ευβοέων
  6. Τιμής ένεκεν. Δωρεάν
  7. 10 Απρίλίου 1955
  8. 2 σελίδες
  9. Τοπικές εφημερίδες