1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 5, Έτος Γ', Αριθ. 5, 15 Σεπτεμβρίου 1954
  5. Πολιτική, οικονομική, πνευματική έκδοσις. Δημοσιογραφικόν όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 15 Σεπτεμβρίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες