1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 4, Έτος Γ', Αριθ. 4, 15 Μαΐου 1954
  5. Πολιτική, οικονομική, πνευματική έκδοσις. Δημοσιογραφικόν όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 15 Μαίου 1954
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες