1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 4, Έτος Β', Αριθ. 4, 15 Οκτωβρίου 1953
  5. Τριμηνιαία πολιτική, οικονομική και πνευματική έκδοσις. Δημοσιογραφικόν όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 15 Οκτωβρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες