1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 3, Έτος Β', Αριθ. 3, 01 Ιουλίου 1953
  5. Τριμηνιαία πολιτική, οικονομική και πνευματική έκδοσις. Δημοσιογραφικόν όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 01 Ιουλίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες