1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 1, Έτος Β', Αριθ. 1, 01 Ιανουαρίου 1953
  5. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων. Όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 01 Ιανουαρίου 1953
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες