1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. "Λαός"
  4. 3, Έτος Α', Αριθ. 3, 07 Δεκεμβρίου 1952
  5. Εφημερίς πολιτική και των ειδήσεων. Όργανον όλων των Ευβοέων
  6. 07 Δεκεμβρίου 1952
  7. 2 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες