1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Πατρίς
  4. 50, Έτος Α', Αριθμός φύλλου 50, 22 Μαΐου 1957
  5. Ημερήσια ανεξάρτητος εφημερίς της Ευβοίας
  6. 22 Μαίου 1957
  7. 4 σελίδες
  8. Τοπικές εφημερίδες