1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκύρος
  4. 11, Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. φύλλου 11, 19 Φεβρουαρίου 1931
  5. 19 Φεβρουαρίου 1931
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες