1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκύρος
  4. 8, Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. φύλλου 8, 12 Σεπτεμβρίου 1930
  5. 12 Σεπτεμβρίου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες