1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκύρος
  4. 4, Περίοδος Δευτέρα, Αριθ. φύλλου 4, 15 Μαΐου 1930
  5. 15 Μαίου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες