1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκύρος
  4. 3, Περίοδος Δευτέρα, Αριθμός φύλλου 3, 16 Απριλίου 1930
  5. 16 Απρίλίου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες