1. Έκδοση
  2. Έντυπο τεύχος/φύλλο
  3. Σκύρος
  4. 2, Περίοδος Δευτέρα, Αριθμός φύλλου 2, 30 Μαρτίου 1930
  5. 30 Μαρτίου 1930
  6. 4 σελίδες
  7. Τοπικές εφημερίδες