1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Παπαγρηγορίου, Ιωάννης Β.
 5. Παπαγρηγορίου, Δημήτριος Ι.
 6. Παπαγρηγορίου, Δημήτριος Ι.
 7. Παπαγρηγορίου, Ιωάννης Β.
 8. Εβδομαδιαίο
 9. Χαλκίδα
 10. 06 Μαρτίου 1932
 11. 30 Ιουλίου 2015
 12. Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1 (6 Μαρτίου 1932) - Περίοδος Β', Αριθμός φύλλου 3755 (30 Ιουλίου 2015)
 13. Έτος 1ον, Αριθ. φύλλου 1 (6 Μαρτίου 1932) - Περίοδος Β', Αριθμός φύλλου 2553 (21 Δεκέμβρη 1989)
 14. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 15. Δακτυλογραφημένη
  • "Η μεγαλειτέρα εφημερίς της Ευβοίας" "Κυκλοφορεί καθ' άπασαν την Εύβοιαν εις 4.000 φύλλα"