1. εφημερίδα
 2. Τοπικός τύπος Εύβοιας
 3. Ελληνικά
 4. Αθανασιάδης, Ευθύμιος Γ.
 5. Αθανασιάδης, Ευθύμιος Γ.
 6. Εβδομαδιαίο
 7. Χαλκίδα
 8. 30 Ιανουαρίου 1884
 9. Έτος Α', Αριθ. 1 (30 Ιανουαρίου 1884) -
 10. Έτος Α', Αριθ. 1 (30 Ιανουαρίου 1884) - Έτος αλ', Αριθ, 1407 (15 Σεπτεμβρίου 1915)
 11. Τοπικές εφημερίδες
  • Εβδομαδιαίο
 12. Δακτυλογραφημένη
  • "Εφημερίς του Λαού. Εκδιδομένη άπαξ της εβδομάδος"